web creation software

WAT IS SCOUTS?

MISSIE 

"Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal.
Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld."

Dit is de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarin dromen we luidop van een betere wereld. We zoeken naar een manier van leven waarin we die droom kunnen waarmaken. 

Scouting is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

Scouting is een droom over de wereld, verwezenlijkt voor en door jongeren. De thema's oriënteren je op de wereld. De basispijlers zijn de principes van de manier waarop we scouting vorm geven.

Meer over onze missie.


BASISPIJLERS

Als Scouts en Gidsen proberen wij zelfwerkzaamheid, engagement, medebeheer, dienst en ploegwerk te realiseren. Niet in iedere activiteit vind je al die basispijlers terug. Dat hoeft ook niet, want tijdens het jaar heb je kansen genoeg om alles afwisselend of gecombineerd aan bod te laten komen.

Spelletjes, reacties, emoties, ditjes en datjes, het doen en laten van je leden maken je groep uniek. Je houding, je initiatieven, je handelingen als (groeps)leiding brengen de basispijlers in praktijk.

Meer over onze basispijlers.

DE WERKING VAN ONZE SCOUTSGROEP

DE VERGADERING

De vergadering is hoe scouts en gidsen hun activiteiten noemen. Meestal gaat deze door op zondag van 14u tot 17u. Voor de juiste uren kijk je best in het Schurend Scoutje.

TAKKEN

“Takken” is de naam die we bij de scouts gebruiken voor de verschillende leeftijdsgroepen.
In welke tak hoor ik thuis?

GROEPSRAAD

De groepsraad is de vergadering van alle leiding van één groep. De groepsraad bespreekt en beslist over de werking van de groep. Wij organiseren 1 groepsraad per maand.

GROEPSLEIDING

Groepsleiding, Katelijn Jochems, Maarten Jochems en Ward Peeters, zijn de eind-verantwoordelijken van de groep. Ze nemen de groep op sleeptouw en motiveren leiding. Ze vertegenwoordigen de groep op de districtsraad en communiceren met ouders. Groepsleiding wordt verkozen door de groepsraad.

OUDERCOMITÉ

Naast de leidingsploeg is er nog een ondersteunend team van ouders, die de groep helpt met het onderhoud van de lokalen. Meer info over het OC.

Structuur Scouts en gidsen Beringen-centrum
Minder is meer - jaarthema


MINDER IS MEER

In één woord ’Scoutmoedig’ samengevat kiest Scouts en Gidsen Vlaanderen voor een jaarthema dat uitdaagt …  

Leden en leiding worden volgend jaar uitgedaagd te gààn voor avontuur in vele opzichten: op verkenning durven springen of tuimelen en het risico nemen even te verdwalen, om na vallen en opstaan - misschien mét wat blauwe plekken - te landen met uitzicht op het onverwachte.

Scoutmoedig daagt scouts en gidsen uit om nieuwe wegen te zoeken, niet énkel langs verre tochten of over hoge bergen maar ook samen, onderweg met elkaar. Dit jaarthema wil Jong-Gidsen aanmoedigen hun beste Frans boven te halen om de drinkbussen te vullen, wil jonge Welpen moed inspreken om samen door een donker bos te wandelen en wil straffe Verkenners een hart onder de riem steken om het toe te geven als ze net niet over een hoge kabelbaan willen stappen. Scoutmoedig zijn is immers niet te verwarren met roekeloosheid of stoerdoenerij. De kracht van dit thema schuilt precies in het kunnen tonen van angst of onzekerheid, lef hebben om ongewoon grappig te zijn, luisteren naar elkaar en het mogen uitdrukken van een andere smaak, tegendraadse mening of ongezien talent.

Scoutmoedig wil tenslotte ook zeggen: durven opkomen voor wie kwetsbaar is en als scout of gids hoorbaar en zichtbaar standpunt in te nemen om bezorgdheden te delen. Dat kan in de kleine omgeving van een eigen groep of breder, in de grote wereld van buurt tot brede samenleving. 


Meer informatie over het jaarthema? Hierzo!

HET UNIFORM: KENTEKENS
(moet nog  geüpdatet worden)

  1. Jaarkenteken, krijg je van ons.
  2. Het groepslintje, te verkrijgen bij de groepsleiding.
  3. Het wapenschild van Scouts Beringen, te verkrijgen bij de groepsleiding.
  4. Takkenteken (Kapoenen: muts, Welpen/Kabouters: windvlieger, Jong-Verkenners/Jong-Gidsen: rugzak, Gidsen/Verkenners: fiets), te verkrijgen in bij de groepsleiding.
  5. Het Europa-België lintje, te verkrijgen bij de groepsleiding.
  6. Het beloftekenteken, te verkrijgen in de scoutsshop of bij de belofte.
  7. Het internationaal scoutsteken (Paars met wit voor de jongens, blauw met oranje voor de meisjes), te verkrijgen bij de groepsleiding.
  8. De Vlaamse leeuw, te verkrijgen bij de groepsleiding. 
  9. Limburgs kenteken, te verkrijgen bij de groepsleiding.

VbScoutsHemd

OUDERCOMITÉ (OC)

Het oudercomité zoekt vrijwilligers!!! Het OC is een vzw die de scouts- en gidsengroep ondersteunt door te zorgen voor herstellingen en onderhoud van de lokalen. Zo is er, met subsidies van de gemeente een nieuwe keuken geplaatst, vloeren zijn vernieuwd,… Het OC is een adviesorgaan waar onze scouts- en gidsengroep op kan rekenen. Verder steken we de handen uit de mouwen tijdens de jaarlijkse spathettidag, de jaarlijkse BBQ, MYSTERY PARTY en de bezoekdag van het kamp. Naast enkele werkvergaderingen doen we met het OC ook enkele ontspanningsgerichte activiteiten zoals etentjes, wandelingen (o.a. wintertocht), … waarbij het scoutsgevoel helemaal naar boven komt! Het oudercomité is opzoek naar vers bloed. Ouders die hun steentje willen bijdragen kunnen contact opnemen met onze voorzitster

Silvia De Giorgi (silvia.degiorgi@hotmail.com). 

FotoOC
Logo Scouts en Gidsen Beringen-centrum

ADRES
Scouts & Gidsen Beringen-Centrum
Corbiestraat 7
3580 BERINGEN
Routebeschrijving

VERHUUR
verhuur@scoutsberingen.be
Lennert Vanheyst  0478 03 36 28

CONTACT
Groepsleiding: grl@scoutsberingen.be
Katelijn Jochems       0478 29 40 96
Maarten Jochems     0476 82 74 54
Ward Peeters              0470 03 55 24

Alle leiding: leiding@scoutsberingen.be
Facebook Messenger

Leiding van een bepaalde tak: 
voornaam.naam@scoutsberingen.be
Zie achteraan Schurend Scoutje

Financiën (lidgeld,...) 
financien@scoutsberingen.be

Website
maarten.jochems@scoutsberingen.be

Mystery Party: 
organisatie@mysteryparty.be
Facebook Messenger