free portfolio website templates

WAT IS SCOUTS?

MISSIE 

"Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal.
Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld."

Dit is de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarin dromen we luidop van een betere wereld. We zoeken naar een manier van leven waarin we die droom kunnen waarmaken. 

Scouting is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

Scouting is een droom over de wereld, verwezenlijkt voor en door jongeren. De thema's oriënteren je op de wereld. De basispijlers zijn de principes van de manier waarop we scouting vorm geven.

Meer over onze missie.


BASISPIJLERS

Als Scouts en Gidsen proberen wij zelfwerkzaamheid, engagement, medebeheer, dienst en ploegwerk te realiseren. Niet in iedere activiteit vind je al die basispijlers terug. Dat hoeft ook niet, want tijdens het jaar heb je kansen genoeg om alles afwisselend of gecombineerd aan bod te laten komen.

Spelletjes, reacties, emoties, ditjes en datjes, het doen en laten van je leden maken je groep uniek. Je houding, je initiatieven, je handelingen als (groeps)leiding brengen de basispijlers in praktijk.

Meer over onze basispijlers.

DE WERKING VAN ONZE SCOUTSGROEP

DE VERGADERING

De vergadering is hoe scouts en gidsen hun activiteiten noemen. Meestal gaat deze door op zondag van 14u tot 17u. Voor de juiste uren kijk je best in het Schurend Scoutje.

TAKKEN

“Takken” is de naam die we bij de scouts gebruiken voor de verschillende leeftijdsgroepen.
In welke tak hoor ik thuis?

GROEPSRAAD

De groepsraad is de vergadering van alle leiding van één groep. De groepsraad bespreekt en beslist over de werking van de groep. Wij organiseren 1 groepsraad per maand.

GROEPSLEIDING

Groepsleiding, Katelijn Jochems, Maarten Jochems en Ward Peeters, zijn de eind-verantwoordelijken van de groep. Ze nemen de groep op sleeptouw en motiveren leiding. Ze vertegenwoordigen de groep op de districtsraad en communiceren met ouders. Groepsleiding wordt verkozen door de groepsraad.

OUDERCOMITÉ

Naast de leidingsploeg is er nog een ondersteunend team van ouders, die de groep helpt met het onderhoud van de lokalen. Meer info over het OC.

Structuur Scouts en gidsen Beringen-centrum
Minder is meer - jaarthema


MINDER IS MEER

Wij geloven dat het anders kan. Met minder voedsel weggooien, minder energieverspilling en minder afval. En vooral, met veel meer bewustzijn, meer liefde en meer respect voor de natuur.

Ravotten in de modder, met takken spelen in het bos, op kamp gaan in eindeloze groene vlaktes. Scouts en gidsen houden van de natuur: van buiten zijn worden we warm vanbinnen. Wij genieten van het buitenleven en willen dat nog lang blijven doen. En daarom willen we dit jaar samen iets veranderen.

We zijn creatief en bewust genoeg om vandaag nog van start te gaan. Van een tak maken we kampaandenkens, van een houten paneel en véél kroonkurken het uithangbord van de eetdag, met die gekke groenten maken we heerlijke soep. En als we die samen uit één pot opeten hebben we toch minder water nodig om af te wassen? Alle beetjes helpen, samen staan we sterk. We zijn met 82.000 scouts en gidsen om voor de natuur een verschil te maken. Samen kunnen wij dit jaar 2,5 miljoen kg voeding en maar liefst 33 miljoen kilo afval minder verspillen. Wat een begin!

Meer info over het jaarthema? Hierzo!

HET UNIFORM: KENTEKENS
(moet nog  geüpdatet worden)

  1. Jaarkenteken, krijg je van ons.
  2. Het groepslintje (Sint-Jozef voor de jongens, august cuppens voor de meisjes),te verkrijgen bij de groepsleiding.
  3. Het wapenschild van scouts Beringen, te verkrijgen bij de groepsleiding.
  4. Takkenteken (kap:muts, we/ka: windvlieger, jv/jg:rugzak, g/v: fiets), te verkrijgen in bij de groepsleiding.
  5. Het Europa-België lintje, te verkrijgen bij de groepsleiding.
  6. Het beloftekenteken, te verkrijgen in de scoutsshop of bij de belofte.
  7. Het internationaal scoutsteken (Paars met wit voor de jongens,blauw met oranje voor de meisjes), te verkrijgen bij de groepsleiding.
  8. De Vlaamse leeuw, te verkrijgen bij de groepsleiding. 
  9. Limburgs kenteken, te verkrijgen bij de groepsleiding. 

VbScoutsHemd

OUDERCOMITÉ (OC)

Het oudercomité zoekt vrijwilligers!!! Het OC is een vzw die de scouts- en gidsengroep ondersteunt door te zorgen voor herstellingen en onderhoud van de lokalen. Zo is er, met subsidies van de gemeente een nieuwe keuken geplaatst, vloeren zijn vernieuwd,… Het OC is een adviesorgaan waar onze scouts- en gidsengroep op kan rekenen. Verder steken we de handen uit de mouwen tijdens de jaarlijkse spathettidag, de jaarlijkse BBQ, MYSTERY PARTY en de bezoekdag van het kamp. Naast enkele werkvergaderingen doen we met het OC ook enkele ontspanningsgerichte activiteiten zoals etentjes, wandelingen (o.a. wintertocht), … waarbij het scoutsgevoel helemaal naar boven komt! Het oudercomité is opzoek naar vers bloed. Ouders die hun steentje willen bijdragen kunnen contact opnemen met onze voorzitster

Silvia De Giorgi (silvia.degiorgi@hotmail.com). 

FotoOC
Logo Scouts en Gidsen Beringen-centrum

ADRES
Corbiestraat 7
3580 BERINGEN
Routebeschrijving

VERHUUR
verhuur@scoutsberingen.be
Brecht Bibert          0471 70 17 08    
Lennert Vanheyst  0478 03 36 28
Seppe Corvers       0471 55 75 23

CONTACT
Groepsleiding: grl@scoutsberingen.be
Katelijn Jochems       0478 29 40 96
Maarten Jochems     0476 82 74 54
Ward Peeters              0470 03 55 24

Alle leiding: leiding@scoutsberingen.be
Facebook Messenger

Leiding van een bepaalde tak: 
voornaam.naam@scoutsberingen.be
zie achteraan Schurend Scoutje

Financiën (lidgeld,...) 
financien@scoutsberingen.be

Website
maarten.jochems@scoutsberingen.be

Mystery Party: 
organisatie@mysteryparty.be
Facebook Messenger